A Killjoy Manifesto by Sara Ahmed (audiozine)

Lymy presents ๐˜ˆ ๐˜’๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜บ ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ โ€” an audiozine that contains a slightly abridged reading of its namesake chapter from Sara Ahmed’s book Living a Feminist Life (Duke University Press 2017).

Audio by Ina Kauranen
Video by Niko Tii Nurmi Sipilรคinen